Hizmet Şartları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İçerik Kullanımları

Takipcim.com.tr sitesi genel görünümleri ve dizaynları ile internet sitesi üzerinde bütün bilgiler, bu markaya sahip olan diğer markalar, bu site isminin yer almış olduğu ikon, logo, adı, bilgisayar yazılımları, uygulanmakta olan satış sistemleri ve iş metotları gibi ve bunlara ilişkin fikirleri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi ya da lisans sahibi olmaktadır. Bunun yanı sıra bu site koruma altında da olmaktadır. İnternet sitelerinde bulunan hiçbir materyal daha önceden izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden, kodlar ve yazılımlar da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrardan yayınlanamaz, postalanamaz ve başka bir lisansa da çevrilememektedir. İnterneti sitelerinin ya da mobil uygulamaların tümünü veya bir kısmını başka bir web sitesinde de izinsiz bir şekilde kullanılamamaktadır. Bunların aksi yapıldığı takdirde de hukuki ve cezai işlemlerde uygulanabilmektedir. Bu sitenin burada açık bir şekilde belirtilmeyen diğer bütün hakları da saklı tutulmaktadır.

Takipcim.com.tr sitesi üzerinde bulunan Düşmeyen Ucuz Karışık Takipçi adı altında satılan paketler ömür boyu garantilidir Telafi Sistemi ile çalışır ALICI satın aldığı tarihteki Kullanıcı Adı esas alınır Hesabın Kapanması veya Kullanıcı Adı Değiştirilmesi durumunda Telafi Sistemi Çalışmaz Telafi Sistemi iptal edilir ALICI Kullanıcı Adını eski haline getirse dahi Telafi Sistemi Çalışmaz Telafi Sistemi otomatiktir, Telafi sistemi ALICI’nın satın aldığı tarhiten itibaren takipçi başlangıç sayısı esas alınır eğer ki ALICI’nın takipçi sayısı başlangıç miktarının altına düşerse herhangi bir telafi talep edemez, telafi talep etmesi için belirtilen başlangıç sayısına tekrar ulaşması gerekir. ALICI bu paketi alırken bu şartları beyan ve taahhüt eder.

Kullanım ve Gizlilik Kuralları

Kullanım ve gizlilik kuralları tamamen takipcim.com.tr tüm üyelerine açık olmaktadır. İnternet siteleri üzerinde verilmekte olan hizmetler aksi belirtilmediği sürece ücretsiz bir şekilde erişime açıktır. Aşağıda belirtilmekte olan durumlarda site yönetimleri üyenin kullanıcılığını engelleyebilmektedir ve aşağıda belirtilmiş olan girişimlere karışmakta olan kişiler için de kanuni hakları da saklı tutmaktadır. Bu durumlar şu şekildedir;

-Düzensiz, yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler vermek, genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler içeren veya Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile ters düşmekte olan bilgilerin site üzerine kaydedilmesi.

– Bu internet sitesinin içeriklerini izinsiz bir şekilde kısmen ya da tümüyle kopyalanması.

– Bu site kullanıcılarına verilen veya kendi belirlemiş oldukları kullanıcı isimleri ve şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü bir kişi veya kuruluş ile paylaşmasından dolayı kaynaklanacak olan her türlü zarardan da doğrudan kullanıcı sorumlu tutulmaktadır ve aynı şekilde kullanıcılar internet ortamlarında bir başka kişiye ait olan IP adresi, e-posta adresi ve kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri de kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların bilgilerine de izin bir şekilde ulaşamamaktadırlar. Kullanıcılar bu şekilde bir kullanımdan ötürü ortaya çıkabilecek olan her türlü hukuki ve cezai sorumlulukları da kabul etmiş olarak sayılır.

– Bu internet sitesinin güvenliğini tehdit edecek, sitelerin çalışmalarını engelleyebilecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması veya bilgilerin alınması, silinmesi ve değiştirilmesi gibi durumlarda da sorumluluk kullanıcıya ait olmaktadır.

Sorumluluklarımız

Takipcim.com.tr sitesi üzerinden ALICI İnstagram, Facebook, Youtube, Twitter, Twicth, Tiktok, Clubhouse, Google bu platformlardan bir hizmet alması durumunda girilen Kullanıcı bilgileri ve Kullanıcı Hesabı kendi sorumluluğu altındandır.

Hizmetin sağlanmasından sonra hesabın askıya alınması, kapanması durumunda Takipcim.com.tr sorumluluğu altında değildir. ALICI Takipcim.com.tr üzerinden alışveriş yaparsa bu şartları beyan ve taahhüt eder.

Takipcim.com.tr sitesi üzerinden ALICI İnstagram Türk Beğeni ,Türk izlenme, Türk Reels İzlenme, Otomatik Türk Beğeni ,Otomatik izlenme hizmet alması durumunda girilen Kullanıcı bilgileri ve Kullanıcı Hesabı kendi sorumluluğu altındandır, yazılı olan bu hizmetlerde Düşüş veya Silinme Durumunda Telafi veya Garanti durumu bulunmamaktadır kullanıcı bu hizmetlerden satın alırsa tüm bu bilgileri ve paket içerik detaylarını kabul etmiş olarak sayılır.

Takipcim.com.tr sitesini ziyaret eden bütün kullanıcıların bilgileri onlara daha iyi hizmetler sunabilmek adına takip edilir. Bu bilgiler ise gizlilik şartlarına bağlı olarak da içerikleri genişletmek ve iyileştirmek amaçları ile reklam vs. konularda iş birliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ile paylaşılmaktadır. Buradaki sebep ise sunulmakta olan deneyimleri geliştirmek yani takipcim.com.tr sitesini geliştirerek sizlere daha iyi hizmetler sunmasıdır. Sizlere daha iyi hizmetler sunmak adına geliştirmeler yapılmaktadır.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
Eposta

ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.8. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

13. Madde Takipcim.com.tr sitesinde paket açıklamalarında yazan bilgiler doğru güncel bilgilerdir. Garantisiz paketlerde oluşabilecek mağduriyetler SATICI Takipcim.com.tr tarafından karşılanmamaktadır.